Termeni și Condiții

I. Introducere

Website-ul www.fundatia.mobexpert.ro (“website-ul nostru” sau “acest website”) este operat de către Fundația Mobexpert, cu sediul social în București, Șos. Fabrica de Glucoză nr 21, sector 2, București.

În prezenta secțiune, generic intitulată ”Termeni și condiții” sunt stipulate condițiile standard ce vor sta la baza utilizării acestui website, în orice condiții și pe oricare dispozitive. Acești termeni vor fi aplicați în totalitate și identifică modalitatea de utilizare corespunzătoare de către dumneavoastră a acestui website, a tuturor imaginilor, secțiunilor, funcționalităților din cadrul website-ului.

Prin utilizarea, vizionarea acestui website și a serviciilor sau a funcțiilor oferite în cadrul website-ului, dumneavoastră sunteți de acord cu termenii și condițiile prezentate în continuare.

Ne rezervăm dreptul ca la absoluta noastră discreție să schimbăm, modificăm, ștergem sau să adăugăm termeni, în orice moment, fără notificarea dumneavoastră prealabilă, modificări ce vor fi de aplicabilitate imediată.

Termenii și condițiile se pot modifica din motive care includ:

  1. modificări ale cerințelor legale sau de reglementare pe care trebuie să le respectăm;
  2. modificări ale website-ului sau ale tehnologiei folosite, etc.

Atunci când reveniți pe website, vă rugăm să verificați data ultimei actualizări și conținutul modificărilor. Modificările se vor aplica doar pentru viitor.

Definiții

Pentru claritate, următorii termeni vor fi definiți după cum urmează:

WEBSITE – definește site-ul web găzduit la adresa www.fundatia.mobexpert.ro, paginile, secțiunile și subsecțiunile acestuia, conținutul în imagini statice ori dinamice, textul și orice alt material prezent pe acest website. Totodată, acest termen va defini elementele de construcție pentru paginile găzduite, elementele de cod, secvențele logice precum și orice alt algoritm logic prezent la această adresă;

VIZITATOR – orice persoană, fără limitare, care accesează, în orice mod acest site.

II. Drepturi de proprietate intelectuală

Site-ul, conținutul acestuia precum și orice alt material corelat în orice mod cu site-ul, prezent la adresa web www.fundatia.mobexpert.ro, precum și orice alt material informativ corelat direct sau indirect la site, sunt proprietatea Fundației Mobexpert. Toate drepturile de proprietate intelectuală asupra textelor, imaginilor (statice sau dinamice), mărcilor, design-ului (cu excepția cazului în care acestea sunt deținute de alți titulari) sunt și rămân proprietatea Fundației Mobexpert.

Prin dobândirea calității de vizitator, dobândiți un drept limitat de vizitare sau exploatare non-comercială, informativă, după caz.

În cazul în care doriți să exploatați în orice alt mod elementele, informațiile, materialele, imaginile ori alt material susceptibil în orice mod de a fi purtător de drepturi de proprietate intelectuală, vă rugăm să ne contactați anterior oricărei exploatări, acest drept de exploatare fiind acordat individual și exclusiv către dumneavoastră doar prin acordul scris al conducerii Fundației Mobexpert.

III. Restricții privind utilizarea site-ului

Sunteți restricționați în următoarele cazuri și pentru activități precum:

  • vânzarea, subconcesionarea, subînchirierea și/sau orice alt mod de comercializare a oricărui material din website sau a codului sursă a website-ului;
  • folosirea acestui website în orice mod care este sau poate fi dăunător pentru acest website;
  • folosirea acestui website, sau a oricăror materiale, imagini din cadrul website-ului în orice mod în care accesul altor utilizatorilor ai website-ului este afectat;
  • folosirea acestui website contrar legilor și reglementărilor în vigoare, sau în orice fel care poate dăuna imaginii, renumelui sau activității Fundației Mobexpert, sau oricărei persoane;
  • angajarea în orice exploatare a datelor, recoltare a datelor, extragere a datelor sau orice altă activitate similară în legătură cu acest website;
  • folosirea acestui website pentru a se angaja în orice formă de publicitate sau de marketing;
  • utilizarea materialelor cuprinse în cadrul website-ului pentru publicitate proprie;
  • copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau alterarea în orice mod, utilizarea, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original.

IV. Garanții

Acest website este furnizat ”ca atare” și poate conține erori de publicare, iar Fundația Mobexpert nu poate garanta funcționarea și/sau afișarea corespunzătoare. În legătură cu informațiile publicate în cadrul website-ului, Fundația Mobexpert depune toate eforturile pentru ca informațiile publicate să fie corecte și complete.

Website-ul poate să conțină incorectitudini tehnice sau greșeli ori omisiuni de scriere. Fundația Mobexpert nu este răspunzătoare pentru nicio eroare de scriere, de afișare, fotografică sau tehnică în legătură cu site-ul nostru. Fundația Mobexpert îşi rezervă dreptul de a face modificări, corecții și / sau îmbunătățiri ale site-ului în orice moment, fără vreo notificare.

V. Limitarea răspunderii

Lucrăm în mod constant pentru a ne asigura că website-ul este corect, complet și actualizat, dar există întotdeauna un risc, de exemplu, greșelile de scriere, influențele externe și erorile tehnice să aibă ca rezultat informații eronate. Aceasta înseamnă că Fundația Mobexpert nu poate garanta și nu își asumă răspunderea că informațiile sunt întotdeauna corecte, complete și actualizate.

În niciun caz Fundația Mobexpert, nici oricare dintre angajați, afiliați, parteneri nu vor fi trași la răspundere pentru nimic care decurge din sau în orice fel are legătură cu utilizarea acestui website, decât dacă o astfel de răspundere este stipulată în mod expres în legislația aplicabilă.

Ne declinăm orice responsabilitate cu privire la conținutul sau disponibilitatea informațiilor regăsite în cadrul website-ului și nu putem fi ținuți responsabili pentru funcționarea corectă a website-ului, pentru afișarea corespunzătoare a conținutului sau funcționalitățile oferite, deși depunem toate eforturile ca acestea să funcționeze în parametri normali.

Fundația Mobexpert nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării site-ului precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea de accesare a anumitor link-uri afișate.

VI. Despăgubiri

Fundația Mobexpert își rezervă dreptul de a solicita despăgubiri în situația încălcării drepturilor deținute și/sau în situația încălcării termenilor și condițiilor stipulate în prezentul document. Astfel, garantați pentru despăgubire împotriva oricăror și/sau tuturor costurilor, cererilor, acțiunilor în justiție, daune și cheltuieli care apar în orice fel legate de încălcarea de către dumneavoastră a oricăreia dintre prevederile acestor termeni.

VII. Atribuirea

Fundația Mobexpert are dreptul să atribuie, prin transfer, precum și să subcontracteze drepturile și/sau obligațiile care îi revin în temeiul acestor Termeni și Condiții, fără nicio notificare prealabilă.

VIII. Întregul acord

Acești termeni și condiții constituie întregul acord dintre Fundația Mobexpert și dumneavoastră în legătură cu utilizarea acestui website și înlocuiesc toate acordurile anterioare.

IX. Legea aplicabilă și jurisdicția

Utilizarea website-ului și transmiterea solicitărilor prin intermediul website-ului sunt guvernate de legislația română. Orice litigiu care rezultă din sau în legătură cu folosirea site-ului web sau în legătură cu o solicitare din partea dumneavoastră va fi supus instanțelor competente din România.

X. Utilizarea modulelor cookie

Pentru îmbunătățirea experienței utilizatorilor pe Site-ul nostru, folosim fișiere de tip cookie. O parte din aceste module sunt esențiale pentru ca Site-ul să funcționeze. De asemenea, folosim cookies ne-esențiale pentru a colecta informații ce ajută la îmbunătățirea Site-ului. Pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați Politica de cookie, publicată în cadrul website-ului.

XI. Prelucrarea Datelor cu caracter personal

Fundația Mobexpert prelucrează date cu caracter personal în condiții de legalitate, echitate și transparență, asigurând integritatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal prelucrate în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Pentru mai multe informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să accesați Politica de confidențialitate.

XII. Despăgubiri

Pot exista legături către alte site-uri, aflate în paginile site-ului nostru, care vă pot scoate afară din site. Aceste alte site-uri pot trimite propriile lor COOKIES către utilizatori, pot colecta date, solicita informaţii, sau pot conţine informaţii pe care le veţi putea găsi ca fiind nepotrivite sau ofensive.

Nu uitaţi că ori de câte ori transmiteţi informaţii online, aceste informaţii pot fi colectate şi folosite de persoane necunoscute. Nu putem garanta securitatea niciunei informaţii pe care o obţineţi online; puteţi face aceasta pe propriul risc.

Cum ne puteți contacta?

Dacă aveți orice întrebare cu privire la acest document, drepturile și obligațiile dumneavoastră, ne puteți contacta folosind informațiile de mai jos:

Denumirea Operatorului: Fundația Mobexpert
Adresă: Fabrica de Glucoză, Nr. 21, Sector 2, București
E-mail: contact@fundatia.mobexpert.ro

Data ultimei actualizări: 11.03.2024

Scroll to Top